COMUNIDAD ISLÁMICA  SUNNITA DE EL SALVADOR


السنة الإسلامية الثقافة الرابطة مجتمعية السلفادور

Sunni

ISLAMIC CULTURAL  ASSOCIATION

 COMMUNITY  OF EL SALVADOR

MASJID DAR ISMAIL

إسماعيل مسجد

 

Ismail Mosque